VAŽNO! Plaćanje putem PayPal-a

VAŽNA NAPOMANA!
Plaćanje putem PayPal-a moguće je samo ako je valuta plaćanja Euro!

Ukoliko želite koristiti plaćanje putem PayPal-a, prije nego što odabrane predmete stavite u košaricu, morate promijeniti jezik na Njemački.
Obratite pažnju da i valuta bude Euro (normalno se valuta automatski mijenja u Euro ako se odabere Njemački jezik).
Nakon toga možete odabrane predmete staviti u košaricu, a kao mogućnost plaćanja odaberete PayPal.
Nakon potvrde općih uvijeta poslovanja, biti ćete automatski upućeni na PayPal stranicu gdje možete obaviti postupak plaćanja.